Việt Nam tụt hạng trong báo cáo môi trường kinh doanh 2019

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố bảng xếp hạng Môi trường kinh doanh 2019. Việt Nam dù có tổng điểm cao hơn năm ngoái với 3 cải cách được ghi nhận, nhưng vị trí xếp hạng lại bị tụt 1 bậc.

Theo Báo cáo “Môi trường Kinh doanh 2019: Đào tạo để Cải cách” của WB, tổng điểm của Việt Nam đã tăng từ 66,77 điểm lên 68,36 điểm, nhưng so về thứ hạng Việt Nam bị giảm một bậc, đứng vị trí 69/190 nền kinh tế.

Trong khu vực ASEAN, Việt Nam xếp sau các nước Singapore (2/190), Malaysia (15/190), Thái Lan (27/190) và Brunei (55/190).

WB đánh giá các nền kinh tế dựa trên 10 tiêu chí, gồm Thành lập doanh nghiệp, , Nộp thuế và bảo hiểm xã hội, Tiếp cận điện năng, Bảo vệ lợi ích nhà đầu tư thiểu số, Giao thương quốc tế, Thực thi hợp đồng, Đăng ký tài sản, Vay vốn và Xử lý khi mất khả năng thanh toán (giải quyết phá sản).

Trong 10 chỉ số được WB đánh giá, Việt Nam có 4 chỉ số tăng hạng và có tới 6 chỉ số tụt hạng.

Cụ thể, chỉ số về tiếp cận điện năng tăng ấn tượng nhất, từ vị trí 66 lên vị trí 27; chỉ số thành lập doanh nghiệp cũng tăng từ 123 năm ngoái lên 104 năm nay. Chỉ số đăng ký tài sản từ 63 lên 60, tăng ba bậc; thực thi hợp đồng từ vị trí 66 lên vị trí 62.

6 chỉ số giảm điểm là thuế và bảo hiểm xã hội, bảo vệ nhà đầu tư, thương mại qua biên giới, tiếp cận tín dụng, cấp phép xây dựng, giải quyết phá sản.

Chỉ số giải quyết phá sản vẫn ở vị trí thứ 133/190 nền kinh tế, tụt 4 bậc khi năm ngoái chỉ số này ở vị trí 129.

Chỉ số thuế và bảo hiểm xã hội lại tụt xuống tận vị trí 131, rơi tới 45 bậc so với năm ngoài (năm ngoái xếp thứ 86/190).

Chỉ số bảo vệ nhà đầu tư ở vị trí 89, tụt 8 bậc so với vị trí 81 của năm ngoái. Chỉ số thương mại qua biên giới xếp thứ 100, tụt 6 bậc so với vị trí 94 của năm ngoái.

Chỉ số tiếp cận tín dụng ở vị trí 32, giảm 3 bậc so với vị trí 29 của năm ngoái. Chỉ số cấp phép xây dựng ở vị trí 21, giảm 1 bậc so với năm ngoái.

New Zealand tiếp tục là nơi có môi trường kinh doanh tốt nhất thế giới với các chính sách mới giúp giảm chi phí thành lập công ty. Theo sau là Singapore, Đan Mạch, Hong Kong (Trung Quốc) và Hàn Quốc.